Παρουσίαση προϊόντων

Ο απόλυτος οδηγός για να αγοράσετε ενισχυτή σήματος κινητής τηλεφωνίας

Τι είναι ένας ενισχυτής σήματος κινητής τηλεφωνίας

Ένας ενισχυτής σήματος κινητής τηλεφωνίας είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει κεραίες, καλώδια και έναν ενισχυτής. Δέχεται ένα υπάρχον σήμα το οποίο βρίσκεται εκτός σπιτιού, επιχείρησης ή οχήματος, το ενισχύει και ύστερα μεταδίδει αυτό το σήμα σε έναν εσωτερικό χώρο που έχει αδύναμο ή σχεδόν καθόλου σήμα.

Προκειμένου το σύστημα να δουλέψει, πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό εξωτερικό σήμα το οποίο θα φτάσει στο σύστημα προκειμένου μετέπειτα να ενισχυθεί. Οι ενισχυτές σήματος δεν είναι δυστυχώς δυνατόν να δημιουργήσουν σήματα μόνοι τους, αλλά ενισχύουν και μεταδίδουν σήματα κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε μια εξωτερική κεραία σε μια τοποθεσία που ήδη έχει σήμα, τότε ο ενισχυτής σήματος δε θα δουλέψει για εσάς.

Πώς δουλεύει ένας ενισχυτής σήματος κινητής τηλεφωνίας

Ο γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίον δουλεύει ένας ενισχυτής σήματος κινητής τηλεφωνίας είναι πως η εξωτερική κεραία τοποθετείται στην οροφή ενός κτιρίου, σε τοποθεσία που μπορεί ιδανικά να συλλέξει το πιο ισχυρό σήμα από την εξωτερική πηγή. Το σήμα συλλέγεται από την κεραία και μέσω ενός καλωδίου μεταφέρεται στο κτίριο, όπου και φτάνει στον ενισχυτή σήματος. Ο ενισχυτής ενισχύει το σήμα σημαντικά και ύστερα το στέλνει μέσω καλωδίου σε μία η περισσότερες εσωτερικές κεραίεες, που μεταδίδουν το ενισχυμένο σήμα στην περιοχή που είναι τοποθετημένη κάθε κεραία.

Ο τρόπος που ένας ενισχυτής σήματος κινητής τηλεφωνίας αποκρίνεται σε ένα αυτοκίνητο ή ένα πλοίο είναι πολύ παρόμοιος με έναν ενισχυτή σήματος κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείται για το σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση ο ενισχυτής έιναι σχεδιασμένος ώστε να προσαρμόζεται στην αλλαγή γρηγορότερα και η ισχύς ενίσχυσης είναι συγκεκριμένη, ώστε να προστατέψει την παρεμοβολή με άλλα διπλανά οχήματα.

MR Personal Dual Band

358 €


 Comsote
 Vodafone
 Wind
 3G
 4G

MR Mini 900/3G

298 €


 Comsote
 Vodafone
 Wind
 3G
 4G

MR Mini 1800

237 €


 Comsote
 Vodafone
 Wind
 3G
 4G

Γιατί υπάρχει χαμηλό σήμα κινητής τηλεφωνίας σε ορισμένες περιοχές;

Όταν μιλάμε για φτωχό σήμα κινητής τηλεφωνίας, υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτό:

– Η απόσταση από τον πλησιέστερο πύργο κινητής τηλεφωνίας

– Ενδιάμεσα εμπόδια που προκαλούν παρεμβολές

Απόσταση από τον πλησιέστερο πύργο κινητής τηλεφωνίας

Τα δίκτυα παρέχουν κάλυψη ισχύος μέσω ενός δικτύου που έχει στρατηγικά τοποθετημένους πύργους. Ιδανικά, οπουδήποτε βρίσκεσετε μέσα σε αυτό το δίκτυο, το κινητό τηλέφωνο πρέπει αυτόματα να βρίσκει σήμα από τον πιο κοντινό πύργο και καθώς κινείστε θα συνεχίζει να λαμβάνει σήμα από τον πλεόν κοντινό πύργο. Δυστυχώς όμως, όταν φτάνετε στην άκρη της περιοχής κάλυψης, η συσκευή σας θα αρχίσει να λαμβάνει υποβαθμισμένο σήμα καθώς απομακρύνεστε και από τον πλησιέστερο σε εσάς πύργο. Θα είστε λοιπόν σε σημείο όπου το κινητό σας τηλέφωνο θα είναι πολύ μακριά από τον πύργο ώστε να διατηρήσει μια αξιόπιστη σύνδεση και θα δείτε πως με δυσκολία θα μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις.

Εμπόδια που προκαλούν παρεμβολές

Παρόλο που το σήμα περνάει μέσω του αέρα χωρίς ουσιαστικές αλλοιώσεις, κάθε εμπόδιο που υπάρχει μεταξύ του πύργου και του κινητού σας τηλεφώνου προκαλεί παρεμβολή έως ένα βαθμό (ανάλογα και με το είδος του εμποδίου). Γεωγραφικά στοιχεία, όπως π.χ. βουνοκορφές, δέντρα, δάση κλπ μπορεί να προκαλέσουν ισχυρές απώλειες σήματος, όπως επίσης υλικά κτιρίων και κατασκευές.


Παρότι καθένα από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν απώλειες σήματος από μόνα τους, ο συνδυασμός τους είναι από τους βασικούς λόγους για την ύπαρξη περιορισμένου σήματος και καθιστά απαραίτητη τη χρήση ενισχυτών σήματος κινητής τηλεφωνίας για να παρακαμφθούν τα προβλήματα.

MR PowerMax 900

383 €


 Comsote
 Vodafone
 Wind
 3G
 4G

MR PowerMax 900 XT+

1241 €


 Comsote
 Vodafone
 Wind
 3G
 4G

MR PowerMax 3G XT

738 €


 Comsote
 Vodafone
 Wind
 3G
 4G

Πώς λειτουργεί ένας ενισχυτής σήματος

Οι ενισχυτές σήματος κινητής τηλεφωνίας αναπτύχθηκαν ώστε να αναχαιτίσουν τους δύο παραπάνω παράγοντες που αναφέραμε και προκαλούν εξασθένιση σήματος κινητής τηλεφωνίας. Σχεδιάζονται έτσι ώστε να ενισχύουν το αδύνατο σήμα και να υπερνικούν τους παράγοντες που προκαλούν την εξασθένισή του.

Το σύστημα δουλεύει ως εξής:

Μια κεραία τοποθετείται σε μια τοποθεσία που αυτή τη στιγμή έχει σήμα και η οποία βρίσκεται σε κάποιο εμφανές σημειο (π.χ. οροφή ενός κτιρίου). ΤΟ σήμα περνάει από την εξωτερική κεραία μέσω ενός καλωδίου στον ενισχυτή σήματος μέσα στο κτίριο. Από τη στιγμή που το σήμα ενισχύεται, στέλνεται κατόπιν σε μια εσωτερική κεραία όπου και μεταδίδεται στην περιοχή που έχει πρόβλημα σήματος.


Επιλέξτε έναν ενισχυτή σήματος κινητής τηλεφωνίας μέσα από τον ολοκληρωμένο κατάλογο του Plantron.gr. Βρείτε έναν ενισχυτή που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σας (οικιακή ή επαγγελματική χρήση) και καλύπτει την επιφάνεια που επιθυμείτε να ενισχύσετε το σήμα

Πώς να επιλέξετε ενισχυτή σήματος κινητής τηλεφωνίας

Για να επιλέξετε ενισχυτή σήματος κινητής τηλεφωνίας, πρέπει να γνωρίζετε τις εξής τρεις πληροφορίες:

– Τον πάροχο και τα δίκτυα που πρέπει να υποστηρίξετε

– Το υπάρχον σήμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και τη δυναμική του

– Το μέγεθος της περιοχής που χριεάζεται να ενισχυθεί το σήμα

Πάροχος – Δίκτυα

Οι ενισχυτές σήματος κινητής τηλεφωνίας ενισχύουν συγκεκριμένες συχνότητες ραδιοσημάτων, που αναφέρονται σε συγκεκριμένους παρόχους (π.χ. Wind, Cosmote, Vodafone) και δίκτυα (3G, 4G κλπ.) Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ποιον πάροχο πρέπει να υποστηρίξετε καθώς και τα δίκτυα σε αυτούς τους παρόχους, καθώς αυτό καθορίζει και τον τύπο του ενισχυτή σήματος που χρειάζεστε.

Εξωτερική Ισχύς Σήματος

Η εξωτερική ισχύς σήματος που πρέπει να ενισχύσετε καθορίζει πόσο ισχυρός πρέπει να είναι ο ενισχυτής που θα παρέχει κάλυψη σήματος για τη συγκεκριμένη περιοχή. Όσο πιο αδύναμο είναι το σήμα, τόσο πιο ισχυρός πρέπει να είναι ο ενισχυτής σήματος που θα χρησιμοποιηθεί για να παρέχει επαρκή κάλυψη.

Περιοχή που χρειάζεται κάλυψη

Η τελευταία παράμετρος που είναι κρίσιμη και καθορίζει ποιος τύπος ενισχυτή σήματος χρειάζεται είναι το μέγεθος της περιοχής που πρέπει να ενισχυθεί καθώς και η επιφάνειά της. Ο συνδυασμός αυτού και του παραπάνω παράγοντα θα καθορίσουν τελικά και το μέγεθος του ενισχυτή σήματος κινητής τηλεφωνίας που θα χρειαστείτε.

Ενισχυτής σήματος κινητής τηλεφωνίας 4G Pro 850-2600MHz

Το MR 4G Pro έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση και Ενίσχυση του GSM σήματος κινητής τηλεφωνίας με κάλυψη μέχρι και 500 τ.μ. και βελτιώνει την ισχύ του σήματος στο κινητό σας τηλέφωνο λαμβάνοντας το αδύναμο σήμα μέσω εξωτερικής κεραίας. Ιδανικό για ενίσχυση 4G σήματος.

Τύποι Ενισχυτών Σήματος

Ενισχυτές σήματος για το σπίτι και επαγγελματικοί ενισχυτές σήματος

Ένας τέτοιος ενισχυτής σήματος χρησιμοποιείται για να ενισχύσει το σήμα π.χ. στο σπίτι, σε ένα γραφείο ή οποιοδήποτε άλλο κτίριο που απαιτεί καλύτερο σήμα. Αυτός ο τύπος ενισχυτή σήματος είναι πολύ πιο ισχυρός από έναν ενισχυτή για όχημα και είναι μια πιο μόνιμη εγκατάσταση που μερικές φορές απαιτεί ένα δίκτυο από εσωτερικές κεραίες για να διανείμει το σήμα στις κατάλληλες περιοχές.

Οι περισσότεροι ενισχυτές σήματος που είναι κατάλληλοι για κτίρια έχουν την τυπική εγκατάσταση: μια εξωτερική κεραία που τοποθετείται στην οροφή, με ένα δίκτυο από εσωτερικές κεραίες και έναν ενισχυτή στο μέσο, παρόλου που μερικοί από αυτοόυς μπορεί να χρησιμοποιούν μια εσωτερική κεραία τοποθετημένη σε ένα εσωτερικό παράθυρο σε αντίθεση με το κρέμασμα στην οροφή.

Ενισχυτές σήματος για αυτοκίνητα, φορτηγά και πλοία

Ενισχυτές σήματος για αυτοκίνητα και φορτηγά είναι τυπικά πολύ εύκολο να εγκατασταθούν, καθώς κανένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνουν δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση. Η εξωτερική κεραία τοποθετείται στην κορυφή συνήθως σε μια μαγνητική βάση, το καλώδιο περνά μέσα από κάποια πόρτα και ο ενισχυτής μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από ένα κάθισμα αυτοκινήτου.

Οι ενισχυτές σήματος για πολύ μεγάλα οχήματα, όπως π.χ. και για πλοία, είναι συνήθως πιο μόνιμες εγκαταστάσεις ενώ είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τις μεταβολές τους εξωτερικού σήματος καθώς το πλοίο βρίσκεται σε κίνηση.


Δείτε όλα τα προϊόντα του Plantron – Αγοράστε ηλεκτρονικά κορυφαίας ποιότητας